HAVtruck

Servicebåt – berøringsfri dødfiskhandtering

HAVtruck er ein del av vårt patentsøkte konsept for berøringsfri dødfiskhandtering. HAVtruck kan dekke behovet for personelltransport og samstundes utføre dagleg vedlikehald. Havsterk tilbyr også eit mindre fartøy (Havtruck JR) og eit større fartøy (Sendingen ІІІ) med dødfiskhandtering og patentbeskytta lagringstankar, der sistnemnde også har dekkskran.

Storleik: Lengde o.a.: 10 m. Breidde: 4,8 m. Fribord: 0,55 m.

Fart: Avhengig av motorval: 8-25 knop.

Ensilasjesystem: Ensilasjetank på 2 m3 med hydraulisk kvernepumpe og automatisk syredosering (200 L syretank). Tilkopla ”Lift-up” system via avsiling, og rett i tank. Dødfisk prosesserast på staden og vidare pumpast til ekstern lagringstank.

Dekkskran: Inntil 5,0 t/m.

Diverse: Dieseltankar 2 x 350 L. Unikt fendersystem. Capstan 3 tonn.

Material: Vedlikehaldsvenleg kompositt.

Valfritt: Motortype og styrekonsoll/styrehus etter ønske.

Bygt i samsvar med Nordisk Båtstandard.

Infoark her