DF100

Dødfiskflåte – 100 m3

Ensileringsflåte med kapasitet på å kverne inntil 12 tonn dødfisk i timen. DF100 er sertifisert i samsvar med NS 9415, og har ein lagringskapasitet på 100 m3 fordelt på fem tankar. Internasjonalt patent.

Produktspesifikasjonar:

Materiale: Bygt i vedlikehaldsvenleg kompositt. Kjemikalie- og korrosjonsbestandig.

Vern: Lakkert utvendig i næringsmiddelsgodkjent epoksy for enkel reingjering. Næringsmiddelgodkjent maling innvendig i lagertankar.

Miljø: Resirkulerbar ved utrangering av produkt.

Vekt og storleik: Flåtestorleik: L x B x H: 8,5 x 6,4 x 2,75 meter. Vekt: 12 tonn. Fribord: Tom: 2,55 m, Lasta: 0,90 m. Enkel å taue og løfte på land ved behov. Innebygde løfteøyrer.

Funksjonar:

 • Miksar.
 • Kvern: kapasitet på 6 eller 12 tonn per time avhengig av type.
 • 5 stk. lukekarmar med hengsla lokk.
 • Automatisk dosering av syre. Plass til 1000 liter syredunk.
 • Dekkskran med 1000 kg vinsj, 220V hydraulisk aggregat.
 • Vippebukk eller transportør til kvern.
 • Aggregat til flåte.

Sikkerheit: Rekkverk i aluminium med rustfri kjetting. 1 stk. redningsbøye og trapp. 6 pullertar. Usøkkbar og stabil. Fendra på ei side (lukka PUR, D-profil).

Brukarvenleg: Levert med brukarhandbok og stabilitetsberekningar.

DF100

Dødfiskflåte – 100 m3

Ensileringsflåte med kapasitet på å kverne inntil 12 tonn dødfisk i timen. DF100 er sertifisert i samsvar med NS 9415, og har ein lagringskapasitet på 100 m3 fordelt på fem tankar. Internasjonalt patent.

Produktspesifikasjonar:

Materiale: Bygt i vedlikehaldsvenleg kompositt. Kjemikalie- og korrosjonsbestandig.

Vern: Lakkert utvendig i næringsmiddelsgodkjent epoksy for enkel reingjering. Næringsmiddelgodkjent maling innvendig i lagertankar.

Miljø: Resirkulerbar ved utrangering av produkt.

Vekt og storleik: Flåtestorleik: L x B x H: 8,5 x 6,4 x 2,75 meter. Vekt: 12 tonn. Fribord: Tom: 2,55 m, Lasta: 0,90 m. Enkel å taue og løfte på land ved behov. Innebygde løfteøyrer.

Funksjonar:

 • Miksar.
 • Kvern: kapasitet på 6 eller 12 tonn per time avhengig av type.
 • 5 stk. lukekarmar med hengsla lokk.
 • Automatisk dosering av syre. Plass til 1000 liter syredunk.
 • Dekkskran med 1000 kg vinsj, 220V hydraulisk aggregat.
 • Vippebukk eller transportør til kvern.
 • Aggregat til flåte.

Sikkerheit: Rekkverk i aluminium med rustfri kjetting. 1 stk. redningsbøye og trapp. 6 pullertar. Usøkkbar og stabil. Fendra på ei side (lukka PUR, D-profil).

Brukarvenleg: Levert med brukarhandbok og stabilitetsberekningar.

DF100

Dødfiskflåte – 100 m3

Ensileringsflåte med kapasitet på å kverne inntil 12 tonn dødfisk i timen. DF100 er sertifisert i samsvar med NS 9415, og har ein lagringskapasitet på 100 m3 fordelt på fem tankar. Internasjonalt patent.

Produktspesifikasjonar:

Materiale: Bygt i vedlikehaldsvenleg kompositt. Kjemikalie- og korrosjonsbestandig.

Vern: Lakkert utvendig i næringsmiddelsgodkjent epoksy for enkel reingjering. Næringsmiddelgodkjent maling innvendig i lagertankar.

Miljø: Resirkulerbar ved utrangering av produkt.

Vekt og storleik: Flåtestorleik: L x B x H: 8,5 x 6,4 x 2,75 meter. Vekt: 12 tonn. Fribord: Tom: 2,55 m, Lasta: 0,90 m. Enkel å taue og løfte på land ved behov. Innebygde løfteøyrer.

Funksjonar:

 • Miksar.
 • Kvern: kapasitet på 6 eller 12 tonn per time avhengig av type.
 • 5 stk. lukekarmar med hengsla lokk.
 • Automatisk dosering av syre. Plass til 1000 liter syredunk.
 • Dekkskran med 1000 kg vinsj, 220V hydraulisk aggregat.
 • Vippebukk eller transportør til kvern.
 • Aggregat til flåte.

Sikkerheit: Rekkverk i aluminium med rustfri kjetting. 1 stk. redningsbøye og trapp. 6 pullertar. Usøkkbar og stabil. Fendra på ei side (lukka PUR, D-profil).

Brukarvenleg: Levert med brukarhandbok og stabilitetsberekningar.

DF100

Dødfiskflåte – 100 m3

Ensileringsflåte med kapasitet på å kverne inntil 12 tonn dødfisk i timen. DF100 er sertifisert i samsvar med NS 9415, og har ein lagringskapasitet på 100 m3 fordelt på fem tankar. Internasjonalt patent.

Produktspesifikasjonar:

Materiale: Bygt i vedlikehaldsvenleg kompositt. Kjemikalie- og korrosjonsbestandig.

Vern: Lakkert utvendig i næringsmiddelsgodkjent epoksy for enkel reingjering. Næringsmiddelgodkjent maling innvendig i lagertankar.

Miljø: Resirkulerbar ved utrangering av produkt.

Vekt og storleik: Flåtestorleik: L x B x H: 8,5 x 6,4 x 2,75 meter. Vekt: 12 tonn. Fribord: Tom: 2,55 m, Lasta: 0,90 m. Enkel å taue og løfte på land ved behov. Innebygde løfteøyrer.

Funksjonar:

 • Miksar.
 • Kvern: kapasitet på 6 eller 12 tonn per time avhengig av type.
 • 5 stk. lukekarmar med hengsla lokk.
 • Automatisk dosering av syre. Plass til 1000 liter syredunk.
 • Dekkskran med 1000 kg vinsj, 220V hydraulisk aggregat.
 • Vippebukk eller transportør til kvern.
 • Aggregat til flåte.

Sikkerheit: Rekkverk i aluminium med rustfri kjetting. 1 stk. redningsbøye og trapp. 6 pullertar. Usøkkbar og stabil. Fendra på ei side (lukka PUR, D-profil).

Brukarvenleg: Levert med brukarhandbok og stabilitetsberekningar.