HAV 220

Fôrflåte – 220 m3

HAV220 tar opptil 220 tonn med fôr, er sertifisert i samsvar med NS 9415, og har ein fôrlagerkapasitet på 344 m3 fordelt på fire fôrsiloar.

Produktspesifikasjonar:

Storleik: Største lengde: 21,97 m. Største breidde: 10,5 m. Vekt: 55 tonn. Fribord: Tom 3,0 m, Lasta 1,75 m. Enkel å taue og løfte på land ved behov.

Sentermonterte siloar: 4 x 86 m3.

Ensilasjetank: 35 m3 med miksarar.

Dieseltankar: 2 x 12,5 m3. Totalt 25 m3.

Materiale: Vedlikehaldsvenleg kompositt. Kjemikalie- og korrosjonsbestandig.

Miljø: Resirkulerbar ved utrangering av produkt.

Sikkerheit: Rekkverk i aluminium med rustfri kjetting. 2 stk. redningsbøyer og trapp. 4 pullertar. Usøkkbar og stabil. Fendra på begge sider (lukka PUR, D-profil).

Vern: Lakkert utvendig i næringsmiddelsgodkjent epoksy for enkel reingjering. Næringsmiddelgodkjent maling innvendig i lagertankar.