DF200

Dødfiskflåte – 200 m3

Ensileringsflåte med kapasitet på å kverne inntil 12 tonn dødfisk i timen. DF200 er sertifisert i samsvar med NS 9415, og har ein lagringskapasitet på 200 m3 fordelt på tre tankar. Internasjonalt patent.

Produktspesifikasjonar:

Materiale: Bygt i vedlikehaldsvenleg kompositt. Kjemikalie- og korrosjonsbestandig.

Vern: Lakkert utvendig i næringsmiddelsgodkjent epoksy for enkel reingjering. Næringsmiddelgodkjent maling innvendig i lagertankar.

Miljø: Resirkulerbar ved utrangering av produkt.

Vekt og storleik: Flåtestorleik: L x B x H: 16,5 x 6,4 x 2,75 meter. Fribord: Tom 2,55 m, Lasta 0,90 m. Vekt: 15 tonn. Enkel å taue og løfte på land ved behov.

Funksjonar:

  • Miksar
  • Kvern: kapasitet på 6 eller 12 tonn per time avhengig av type.
  • 3 stk. lukekarmar med hengsla lokk.
  • Automatisk dosering av syre. Plass til 1000 liter syredunk.
  • Dekkskran med 1000 kg vinsj, 220V hydraulisk aggregat.
  • Vippebukk eller transportør til kvern.
  • Aggregat til flåte.

Sikkerheit: Rekkverk i aluminium med rustfri kjetting. 1 stk. redningsbøye og trapp. 4 pullertar. Usøkkbar og stabil. Fendra på ei side (lukka PUR, D-profil).

Brukarvenleg: Levert med brukarhandbok og stabilitetsberekningar.