DF-L62

Dødfiskflåte – 62 m3

Ensileringsflåte med kapasitet på å kverne inntil 12 tonn dødfisk i timen. DF-L62 er sertifisert i samsvar med NS 9415, og har ein lagringskapasitet på 62 m3 fordelt på to tankar. Internasjonalt patent.

Produktspesifikasjonar:

Materiale: Bygt i vedlikehaldsvenleg kompositt. Kjemikalie- og korrosjonsbestandig.

Vern: Lakkert utvendig i næringsmiddelsgodkjent epoksy for enkel reingjering. Næringsmiddelgodkjent maling innvendig i lagertankar.

Miljø: Resirkulerbar ved utrangering av produkt.

Vekt og storleik: Flåtestorleik: L x B x H: 9,03 x 5,4 x 2,5 meter. Fribord: Tom 2,37 m, Lasta 0,97 m. Vekt: 4 tonn. Enkel å taue og løfte på land ved behov.

Funksjonar: Miksar og kvern med kapasitet på 6 eller 12 tonn per time avhengig av type. 2 stk. lukekarmar med hengsla lokk. Aggregat til flåte.

Sikkerheit: Rekkverk i aluminium med rustfri kjetting. 1 stk. redningsbøye og stige. 2 pullertar, ein på kvar side. Usøkkbar og stabil. Fendra på ei side (lukka PUR, D-profil).

Brukarvenleg: Levert med brukarhandbok og stabilitetsberekningar.

Ved behov: Dekkskran og vippebukk (1000 L).