HAVtruck Junior

Servicebåt – berøringsfri dødfiskhandtering

HAVtruck Junior er ein del av vårt patentsøkte konsept for berøringsfri dødfiskhandtering. HAVtruck JR kan dekke behovet for personelltransport og samstundes utføre dagleg vedlikehald. Havsterk tilbyr også større fartøy (HAVtruck og Sendingen ІІІ) med krankapasitet, dødfiskhandtering og patentbeskytta lagringstankar.

Storleik: Lengde o.a.: 7,98 m. Breidde: 3,0 m. Fribord: 0,40 m.

Motor: Iveco 420 HK framdriftsmotor, tilkopla Hamilton vannjet HJ322. Eller etter ønske.

Ensilasjesystem: Ensilasjetank på 1m3 med hydraulisk kvernepumpe og automatisk syredosering (60 L syretank). Tilkopla ”Lift-up” system via avsiling, og rett i tank. Dødfisk prosesserast på staden og vidare pumpast til ekstern lagringstank.

Stort fartspotensiale: Tom båt 30 knop, med ensilasje 20 knop.

Diverse: Styrekonsoll/styrehus. Dieseltankar: 2 x 190 L. Unikt fendersystem. Capstan 500 kg.

Materiale: Vedlikehaldsvenleg kompositt.

Bygt i samsvar med Nordisk Båtstandard.