Sendingen III

Multifunksjonell katamaran

Sendingen ІІІ er ein multifunksjonell katamaran ideell for effektiv berøringsfri handtering av dødfisk og tyngre arbeid ved merdkanten. Havsterk tilbyr også mindre fartøy med dødfiskhandtering (HAVtruck JR og HAVtruck).

Storleik: Lengde o.a.: 14,99 m. Lengde p.p.: 14,40 m. Fribord: 1,25 m. Breidde: 9 m. Djupne i riss: 3,18 m.

Fart: 15 knop.

Dekkskran: 44 t/m.

Capstan: 5 tonn.

Ensilasje: Ensilasjetank kan integrerast i båten.   

Material: Vedlikehaldsvenleg kompositt.

Bygt i samsvar med Nordisk Båtstandard.

Infoark her