Kompositt

motstandsdyktig mot salt og frost

Kompositt er motstandsdyktig mot salt og frost, og vil ha store fortrinn i forhold til betong og stål. Dessutan er vekta ein avgjerande faktor. Ei komposittbru vil ha ei vekt som er 40% lågare enn stål og 30% lågare enn betong.

Miljøfordelane med dette materiale i forhold til samanliknbare materiale er også optimale. I ein studie, der ein ser på kumulert energibehov og CO2 fotavtrykk, viser komposittmateriale seg å ha store miljøfordelar i forhold til stål og betong:

MILJØFORDELANE kompositt:
MaterialvalDet kumulerte energiinnhaldet:
(prod. av råvarer, prod. prosessen, transport,demontering og resirkulering)
CO2 fotavtrykk:
(totalt innhold av drivhusgass gjennom livsløpet)
Stålbru3380 GJ178 tonn CO2
Komposittbru
m/ karbonfiber
2210 GJ108 tonn CO2
Betongbru1978 GJ145 tonn CO2
Komposittbru
m/ glasfiber
652 GJ75 tonn CO2