DF100

Dead fish barges – 100 m3

Ensilage barge with a capacity to grind up to 12 MT of fish per hour. DF100 is certified in accordance with NS 9415 and has a storage capacity of 100 m3 divided on five tanks.Patented internationally.

Product specifications:

Materials: Built in maintenance friendly composite. Resistant to chemicals and corrosion.

Protection: Industry approved epoxy is used on the exterior for easy cleaning. Industry approved paint is used inside the storage tanks.

Environment: Recyclable materials.

Weight and size: Barge size: L x W x H: 8.5 x 6.4 x 2.75 meters. Weight: 12 MT. Freeboard: Empty 2.55 m, Loaded 0.90 m. Easy to tow and transport on land. Embedded padeyes.

Functions:

 • Mixers.
 • Grinder: capacity of 6 or 12 MT per hour depending on type chosen.
 • 5 hinged tank lids with hatches.
 • Automatic dosage and inclusion of acid. Available space for 1000 L of acid.
 • Deck crane with a 1000 kg winch. 220V hydraulic aggregate.
 • Lift or transport belt to grinder.
 • Barge aggregate.

Safety: Aluminum railings with chains in stainless steel. 1 piece of lifebuoy and ladder. 6 bollards. Unsinkable and stable. D fenders on one side.

User friendly: User handbook and stability calculations are included with delivery.

DF100

Dødfiskflåte – 100 m3

Ensileringsflåte med kapasitet på å kverne inntil 12 tonn dødfisk i timen. DF100 er sertifisert i samsvar med NS 9415, og har ein lagringskapasitet på 100 m3 fordelt på fem tankar. Internasjonalt patent.

Produktspesifikasjonar:

Materiale: Bygt i vedlikehaldsvenleg kompositt. Kjemikalie- og korrosjonsbestandig.

Vern: Lakkert utvendig i næringsmiddelsgodkjent epoksy for enkel reingjering. Næringsmiddelgodkjent maling innvendig i lagertankar.

Miljø: Resirkulerbar ved utrangering av produkt.

Vekt og storleik: Flåtestorleik: L x B x H: 8,5 x 6,4 x 2,75 meter. Vekt: 12 tonn. Fribord: Tom: 2,55 m, Lasta: 0,90 m. Enkel å taue og løfte på land ved behov. Innebygde løfteøyrer.

Funksjonar:

 • Miksar.
 • Kvern: kapasitet på 6 eller 12 tonn per time avhengig av type.
 • 5 stk. lukekarmar med hengsla lokk.
 • Automatisk dosering av syre. Plass til 1000 liter syredunk.
 • Dekkskran med 1000 kg vinsj, 220V hydraulisk aggregat.
 • Vippebukk eller transportør til kvern.
 • Aggregat til flåte.

Sikkerheit: Rekkverk i aluminium med rustfri kjetting. 1 stk. redningsbøye og trapp. 6 pullertar. Usøkkbar og stabil. Fendra på ei side (lukka PUR, D-profil).

Brukarvenleg: Levert med brukarhandbok og stabilitetsberekningar.

DF100

Dødfiskflåte – 100 m3

Ensileringsflåte med kapasitet på å kverne inntil 12 tonn dødfisk i timen. DF100 er sertifisert i samsvar med NS 9415, og har ein lagringskapasitet på 100 m3 fordelt på fem tankar. Internasjonalt patent.

Produktspesifikasjonar:

Materiale: Bygt i vedlikehaldsvenleg kompositt. Kjemikalie- og korrosjonsbestandig.

Vern: Lakkert utvendig i næringsmiddelsgodkjent epoksy for enkel reingjering. Næringsmiddelgodkjent maling innvendig i lagertankar.

Miljø: Resirkulerbar ved utrangering av produkt.

Vekt og storleik: Flåtestorleik: L x B x H: 8,5 x 6,4 x 2,75 meter. Vekt: 12 tonn. Fribord: Tom: 2,55 m, Lasta: 0,90 m. Enkel å taue og løfte på land ved behov. Innebygde løfteøyrer.

Funksjonar:

 • Miksar.
 • Kvern: kapasitet på 6 eller 12 tonn per time avhengig av type.
 • 5 stk. lukekarmar med hengsla lokk.
 • Automatisk dosering av syre. Plass til 1000 liter syredunk.
 • Dekkskran med 1000 kg vinsj, 220V hydraulisk aggregat.
 • Vippebukk eller transportør til kvern.
 • Aggregat til flåte.

Sikkerheit: Rekkverk i aluminium med rustfri kjetting. 1 stk. redningsbøye og trapp. 6 pullertar. Usøkkbar og stabil. Fendra på ei side (lukka PUR, D-profil).

Brukarvenleg: Levert med brukarhandbok og stabilitetsberekningar.

DF100

Dødfiskflåte – 100 m3

Ensileringsflåte med kapasitet på å kverne inntil 12 tonn dødfisk i timen. DF100 er sertifisert i samsvar med NS 9415, og har ein lagringskapasitet på 100 m3 fordelt på fem tankar. Internasjonalt patent.

Produktspesifikasjonar:

Materiale: Bygt i vedlikehaldsvenleg kompositt. Kjemikalie- og korrosjonsbestandig.

Vern: Lakkert utvendig i næringsmiddelsgodkjent epoksy for enkel reingjering. Næringsmiddelgodkjent maling innvendig i lagertankar.

Miljø: Resirkulerbar ved utrangering av produkt.

Vekt og storleik: Flåtestorleik: L x B x H: 8,5 x 6,4 x 2,75 meter. Vekt: 12 tonn. Fribord: Tom: 2,55 m, Lasta: 0,90 m. Enkel å taue og løfte på land ved behov. Innebygde løfteøyrer.

Funksjonar:

 • Miksar.
 • Kvern: kapasitet på 6 eller 12 tonn per time avhengig av type.
 • 5 stk. lukekarmar med hengsla lokk.
 • Automatisk dosering av syre. Plass til 1000 liter syredunk.
 • Dekkskran med 1000 kg vinsj, 220V hydraulisk aggregat.
 • Vippebukk eller transportør til kvern.
 • Aggregat til flåte.

Sikkerheit: Rekkverk i aluminium med rustfri kjetting. 1 stk. redningsbøye og trapp. 6 pullertar. Usøkkbar og stabil. Fendra på ei side (lukka PUR, D-profil).

Brukarvenleg: Levert med brukarhandbok og stabilitetsberekningar.